Ringserkrekær Kurs 2023

Vi har behov for å utdanne flere personer til ringsekretærer og skrivere til våre arrangementer. NSchK inviterer nå til kurs for utstilling etter tysk mønster. Vi ønsker at noen fra vår avdeling i Bergen skal ta denne utdannelsen slik at vi har utdannet personell til å gjøre jobbene som kreves under utstillinger.

Teori vil være på Teams og praksis på utstillinger.

Oppstart januar 2023.

Hvis dette er noe du har lyst til vennligst se på skjemaet på nschk.no