Hvem er vi?

Avdelingen i Bergen ble opprettet i 1960. I dag er klubben Norges 3 største Schäferhundklubb.

Vi er medlemmer i alle aldre og med forskjellig erfaring. Klubben er frivillig drevet av medlemmene og vi arrangerer faste treninger flere dager i uken.

På landsbasis er klubben landets største raseklubb knyttet til Norsk Kennel Klubb. Vi har utstrakt kontakt med klubber på verdensbasis og samarbeider godt internt med andre avdelinger, og andre klubber.

Møt oss!

Sosial samling

Hver Tirsdag fra klokken 18.00 treffes vi for sosial trening for hunder og mennesker.
Med lave skuldre trener vi på det hver enkelt hunde eier ønsker og dette er dagen å komme for å få gode råd og veiledning til deg og din hund. Vi treffes på Grimseid!
Alle raser er velkommen!

Om Norsk Schäferhundklubb

Info:

Som raseklubb jobber vi for å ivereta vår rases egenskaper som en verdens mest anvendbare hunder. Vi legger vekt på anvendbarheten som gjør at Shäferhunden er så populær som den er i dag. I vår Formålsparagraf som omhandler utdanning/bruk av rasen, hvordan klubben skal drives og rasestandard er sentralt for vårt regelverk.

Formålsparagrafen:

Som klubb har vi ikke noe ervervsmessig formål, men har hovedoppgave å overvåke avl, oppdrett og utdannelse av Scäferhunden. Med dette ønsker klubben å fremme Schäferhundens anvendelse som brukshund. 

Vårt felleskap ønsker deg velkommen!

Uansett hvor du er i trening av din hund, og uansett hva du ønsker trene til er vårt inkluderende miljø åpent for deg. 

Ønsker du å trene til konkurranse eller ønsker verdens beste familiehund er du velkommen til oss.

Hva gjør vi?

Arrangementer

Vi avholder arrangementer vår og høst.  RIK-Prøver, mentaltester som K-Test, MH og Funkjonsanalyse samt utstillinger. Følg med på vår facebookside og få med deg når vi arrangerer noe.

I tillegg til dette gjennomfører vi diverse kurs gjennom året. Kursene blir annonsert på vår facebook side.